Pascale Witz – Executive Vice President, Diabetes & Cardiovascular at Sanofi

+44 (0)800 019 6813

Pascale Witz – Executive Vice President, Diabetes & Cardiovascular at Sanofi

Pascale Witz - Executive Vice President, Diabetes & Cardiovascular at Sanofi